Σύνδεση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass

Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή με χρήση των στοιχείων πρόσβασης που έχετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΑΠΚΥ.

Όνομα χρήστη (username): Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ petros.petrou@st.ouc.ac.cy)

Κωδικός πρόσβασης (password): Ο ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΠΡΟΣΟΧΗ Στο όνομα χρήστη πληκτρολογήστε ολόκληρη τη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συμπεριλαμβανομένου του @st.ouc.ac.cy


(Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας)Βοήθεια με Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας
Μερικές Θεματικές Ενότητες μπορεί να επιτρέπουν πρόσβαση επισκεπτών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης είναι ένα πλήρες και συνεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες της τις φάσεις.

Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης παρέχει μεταξύ άλλων δυνατότητες:

  • διάθεσης ηλεκτρονικού υλικού,
  • οργάνωσης του ημερολογίου μελέτης,
  • ανάθεσης και υποβολής εργασιών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
  • ανατροφοδότησης για την πρόοδο των φοιτητών,
  • συζήτησης και ανταλλαγής μηνυμάτων,
  • διεξαγωγής σύγχρονων τηλεσυναντήσεων,
  • προβολής streaming βίντεο,
  • ελέγχου πιθανής λογοκλοπής,
  • Wikis, Blogs,ερωτηματολόγια.


Για τεχνικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία της πλατφόρμας eClass μπορείτε να επικοινωνήσετε με το:eclass@ouc.ac.cy.