Σύνδεση στο eClass

Για σύνδεση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ το "Office365 Login".